สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จำกัด  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จำกัด-โทร.076-412413,076-412414--Fax.076-413436,mobile:086-6915875,080-6496703
 • Pages View
  0
  Visitors today
  0
  All visitors
  0
  Online
  0
   

เลขที่บัญชีธนาคารโอนเงินฝาก/ชำระเงิน บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
  ธ. กรุงไทย 809-1-44300-5
  ธ. กรุงเทพ 378-0-12730-8
  ธ. กรุงศรีอยุธยา 247-1-09100-4
  ธ. ธนชาติ 364-2-11588-7
  ธ. ไทยพาณิชย์ 858-2-13503-6
  ธ. ธกส. 01-060-2-30550-5
  ธ. ออมสิน 020-0-1601471-2
  ธ. อิสลาม 077-1-03494-6
  ธ. ธอส. 129-11-001522-6
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ %
  เงินกู้สามัญ 1 5.90
  เงินกู้สามัญ 2,3 5.90
  เงินกู้สามัญ 4 5.75
  เงินกู้สามัญ 5 4.25
  เงินกู้สามัญ 6 4.60
  เงินกู้สามัญ 7 5.75
  เงินกู้สามัญ 8 5.90
  เงินกู้สามัญ 9 5.75
  เงินกู้ฉุกเฉิน 5.90
  เงินกู้พิเศษ 5.00
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ %
  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.60
  เงินฝากออมทรัพย์ 2.50
 

***ทั้งนี้ เงินปันผลและเฉลี่ยคืน ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี ถึงจะเป็นที่สิ้นสุด

 

เพิ่มเพื่อน

 
นายบุญศักดิ์ รมยพร

ประธานกรรมการ

 
นายประภาส สายทอง

ผู้จัดการ

 
 • คู่มือสอบถามข้อมูลส่วนตัวสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จำกัด
9/22 ถนนเทศบาลบำรุง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร.076-412413,076-412414--Fax.076-413436,Mobile:086-6915875,080-6496703
copyright 2012 phangngacoop.com., Allrights reserved.